Solo Smasher

1
15
ул. Орце Николов бр.69

Со избор на овој пакет добивате 15 минути индивидуален престој со целосна заштитна опрема во анти-стрес собата во која имате…

Тандем

2
20
ул. Орце Николов бр.69

Ослободувањето од стресот може да биде поефикасно кога сте двајца, а забавата во тандем е гарантирана…